Nhang trầm hương

THẮP NHANG VÀO THÁNG CÔ HỒN

2016-08-13 19:57:07 5853
Tự ngàn đời xưa tục lệ thắp nhang khấn vái tháng cô hồn đã trở thành một tín ngưỡng trong văn hóa người Việt. Nhưng trong những dịp đặc biệt như tháng cô hồn bạn cần lưu ý một số điều..

Chat với chúng tôi