Nhang trầm hương

MUA NHANG TRẦM HƯƠNG Ở ĐÂU THƠM?

2016-08-31 11:11:11 1699
Hương thơm của nhang trầm hương nguyên chất là đặc biệt nhất. Theo quan điểm Phật giáo, Trầm Hương còn được ví như " Mùi của Niết Bàn" . Do mùi đặc biệt nhất nên thường dâng lên Phật và ông bà tổ tiên.

Chat với chúng tôi